PROTOKOLLER

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Arasındaki İşbirliği Protokolü (05.11.2014)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Yoksul Tutuklu ve Hükümlülerin Sınav ve Kayıt Giderlerinin Karşılanması Kapsamında Yapılacak İşbirliği Protokolü (12.06.2014)
Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol (01.10.2013)
Ceza İnfaz Kurumlarında Tutuklu ve Hükümlü Olarak Bulunan Adayların ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlara Başvuru, Sınava Alınma ve Sınav Görevlilerinin Görev ve İşlemleri Hakkında Protokol (14.02.2013)
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol (19.08.2011)
Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü (10.02.2011)
Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetinin düzenlenmesi hakkında protokol (30.04.2009)
Adalet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Enerji Verimliliği Kapsamında Yapılacak İşbirliği Protokolü
Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Arasında Ağaçlandırma ve Erezyon Kontrolü Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü
Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı İşbirliğinde Eğitim Kurumu veya Programına Devam Etme Denetimli Serbestlik Kararlarının Uygulanmasına Dair İşbirliği Protokolü (26.09.2006)
Adalet Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Adalet Bakanlığı Mesleki Eğitim Önlisans Programı Protokolü (26.07.2005)
Adalet Bakanlığı ile Elazığ Barosu Başkanlığı Arasında Elazığ Çocuk Islahevi ve Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi Hukuk Danışmanları Komisyonunun Çalışmaları Hakkında İşbirliği Protokolü (29.07.2003)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı İşbirliği Protokolü (23.07.2002)
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Spor ve Diğer Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik İşbirliği Protokolü (11.12.2001)
Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı İşbirliğinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Çeşitli Eğitim Faaliyetlerinin düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü (21.02.2000)