1
1
1
1
1
       

   

VEREM HASTALIĞI VE KORUNMA YOLLARI


Kurumumuzda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ nün 27/07/2007 tarih ve 46/1 sayılı Genelgesi’ nin Altıncı Bölüm B maddesi gereğince hükümlü  ve  tutukluların,  kişisel, sosyal-kültürel, meslekî, ahlâkî ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferanslar verilmektedir.
Bilindiği üzere, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin en önemli ayaklarından ve araçlarından birisi de konferanslardır. Periyodik aralıkla ve ihtiyaca binaen hükümlü ve tutukluları bilgilendirmek, onların değişik konulardaki genel kültürünü artırmak, dolayısıyla onları bilinçlendirmek için değişik konularda konferanslar verilmektedir.
Bu kapsamda, Bursa İl Tüberküloz Enfeksiyon Kontrolü ( Bursa İl Verem Kontrol Kurulu)  tarafından görevlendirilen İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Osmangazi Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Hüseyin Can Dokum, 25/01/2017 Çarşamba günü saat: 14.00’da; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Osmangazi Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından İl koordinatörü Dr. Tülay Keskin ise 01/02/2017 Çarşamba günü saat: 14.00’da Verem Haftası dolayısıyla “ Verem Hastalığı ve Korunma Yolları” isimli birer konferans vermişlerdir.
Konferansçılar özetle, “ ceza infaz kurumları gibi toplu yaşam alanlarında hastalanma riskinin çok yüksek olduğunu, bu tür yerlerde hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmenin zor olduğunu, ancak imkânsız olmadığını ama önleyici sağlık tedbirlerin hepsinden önce geldiğini ve buna dikkat edilmesinin yaşamsal bir öneme sahip olduğunu vurgulamışlardır.
Konferansın sonunda soru-cevap faslına yer verilerek, konferanslar esnasında müphem kalan veya tam anlaşılmayan kısımlar açıklığa kavuşturulmuştur.
Her iki konferansa hükümlü ve tutuklular yoğun ilgi göstermiş ve yoğun bir katılım sağlamıştır.
Her iki konferansın sonunda konferansçılar, Dr. Hüseyin Can Dokum ve il koordinatörü Dr. Tülay Keskin’e hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen “el emeği göz nuru” ürünlerden “ çam sakızı çoban armağanı ” hediyeler verilerek konferans nihayete erdirilmiştir.
Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda anılan tarihlerde yapılan “ Verem Hastalığı ve Korunma Yolları” isimli konferanslara, 112 hükümlü ve tutuklunun yanı sıra kurum müdürü Selahattin Tutkun, 2. Müdürler, Eğitim-Öğretim Servisi çalışanları, Sağlık Servisi çalışanları ile 25 infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru katılmıştır.

 

GERİ